I znów pojawiłem się z aparatem wśród starych dokumentów. Lubię te fotograficzne wizyty w Archiwum. Mimo że żaden ze mnie historyk, a jedynie prosty fotograf, to jednak takie spotkanie z przeszłością robi wrażenie. Choćby wtedy, kiedy widzi się podpis któregoś z królów, o którym słyszało się na lekcjach historii czy czytało w jakiejś książce. Ciekawie wyglądają też różne zdobienia, pieczęci czy inicjały z herbami. W przeciwieństwie do wygłaskanych cyfrowo współczesnych logotypów czuć w nich to szczególne „coś”. Bo nawet jeśli były wykonywane wg pewnego schematu, to każde z nich jest jedyne w swoim rodzaju. Zapraszam!

Na początek inicjał i pieczęć królewska Jana Kazimierza na dokumencie z 1658 r.

Inicjał na dokumencie Jana Kazimierza, fotograf: Jerzy Stankowski - Płock Pieczęć króla Jana Kazimierza, Fotograf: Jerzy Stankowski - Płock

Kolejne inicjały pochodzą z dokumentów bpa Kazimierza Czartoryskiego z 1665 r.

Kolorowy inicjał z herbem na dokumencie bpa Kazimierza Czartoryskiego, fotograf: Jerzy Stankowski - spojrzeniafoto.pl - Płock Inicjał na dokumencie bpa Kazimierza Czartoryskiego, fotograf: Jerzy Stankowski - Płock

Wracając do królewskich klimatów – pieczęć króla Michał Korybuta Wiśniowieckiego.

Pieczęć króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, fotograf: Jerzy Stankowski (Płock)

Złocony inicjał z orłem i fragment dokumentu króla Jana III Sobieskiego, wydanego 24 marca 1676 r. w Krakowie.

Inicjał z dokumentu króla Jana III Sobieskiego, fotograf: Jerzy Stankowski - spojrzeniafoto.pl - Płock

I na koniec własnoręczny podpis króla Augusta II i wielka pieczęć papierowo-lakowa Królestwa Polskiego pod dokumentem z 2 stycznia 1701 r. Pewnie więc to jeden z pierwszych dokumentów królewskich z XVIII w.

Podpis i pieczęć króla Augusta II, Fotograf: Jerzy Stankowski - Płock

Zobacz też co nowego na stronie – AKTUALNOŚCI. Zapraszam!